Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Auksjon juni 2018

Nærings- og fiskeridepartementet bestemte at det i 2018 skulle tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og at tillatelsene skulle bli tildelt gjennom en auksjon.

Tildelingen er en del av kapasitetsveksten,  som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet » for laksetillatelser. 

18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 (Lovdata). Gjennom forskriften ble det bestemt at det skulle selges produksjonskapasitet i produksjonsområdene 1 og 7-13.

Resultater

Auksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det ble i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det gjenstod 414 tonn MTB fordelt på flere produksjonsområder.

14 ulike selskap kjøpte vekst. De kjøpte samlet sett vekst for i alt 2,9 milliarder kroner.

Det var en variert struktur på selskapene som vant, og små og mellomstore oppdrettsselskap har fått tilslag på nær 40 prosent av veksten – relativt sett en økning av deres andel av total kapasitet.

Selskapene som vant tillatelseskapasitet, og til hvilken pris

Produksjonsområde

Budgiver

Antall tonn 

Pris per tonn

1: Svenskegrensen til Jæren

EIDE FJORDBRUK AS

100

132 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

493

132 000

7: Nord-Trøndelag med Bindal

EMILSEN FISK AS

400

226 000

NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS

265

226 000

MIDT NORSK HAVBRUK AS

600

210 000

MIDT NORSK HAVBRUK AS

180

208 000

SALMAR FARMING AS

183

210 000

SALMAR FARMING AS

260

208 000

8: Helgeland til Bodø

LOVUNDLAKS AS

1 850

252 000

 

EDELFARM AS

604

247 000

9: Vestfjorden og Vesterålen

BALLANGEN SJØFARM AS

200

232 000

BALLANGEN SJØFARM AS

50

227 000

CERMAQ NORWAY AS

2 000

232 000

CERMAQ NORWAY AS

30

227 000

EIDSFJORD SJØFARM AS

200

232 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

53

232 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

20

227 000

LOFOTEN SJØPRODUKTER AS

32

233 000

10: Andøya til Senja

EIDSFJORD SJØFARM AS

517

164 000

EIDSFJORD SJØFARM AS

400

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

806

164 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

170

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

12

164 000

SALMAR FARMING AS

333

164 000

STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS

25

164 000

11: Kvaløya til Loppa

EIDSFJORD SJØFARM AS

357

163 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

566

163 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

4

161 000

NRS FINNMARK AS

300

163 000

SALMAR FARMING AS

333

163 000

SALMAR FARMING AS

10

161 000

12: Vest-Finnmark

CERMAQ NORWAY AS

1 200

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

832

166 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

30

165 000

MARINE HARVEST NORWAY AS

17

163 000

NRS FINNMARK AS

400

166 000

NRS FINNMARK AS

100

165 000

SALMAR FARMING AS

333

166 000

SALMAR FARMING AS

47

163 000

13: Øst-Finnmark

SALMAR FARMING AS

316

158 000

 

SALMAR FARMING AS

317

149 000

Tillatelseskapasitet til auksjonsdeling

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet

1: Svenskegrensen til Jæren

609

7: Nord-Trøndelag med Bindal

2 033

8: Helgeland til Bodø

2 654

9: Vestfjorden og Vesterålen

2 585

10: Andøya til Senja

2 303

11: Kvaløya til Loppa

1 572

12: Vest-Finnmark

2 970

13: Øst-Finnmark

633

Totalt

15 359

Fastsettelse av tillatelseskapasitet til auksjonstildeling (brev fra NFD 11.06.2018)