Kapasitetsjustering 2024

Fargeleggingen av landets tretten produksjonsområder har blitt offentliggjort. I år får seks av tretten produksjonsområder grønt lys. 

Oppdrettere med produksjonskapasitet i områdene med grønt lys vil få mulighet til å øke produksjonen.

Fem områder får gult lys - her vil produksjonskapasiteten opprettholdes. To områder får rødt lys -  her må produksjonskapasiteten reduseres.

Informasjon om kapasitetsjustering for 2024

Les mer på regjeringens side: 

Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk (regjeringen.no). 

Nå er forskriften som regulerer laksevekst fastsatt (regjeringen.no)

Om trafikklyssystemet

Du kan lese mer om trafikklyssystemet her.