Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Oppdatering 14.10.2022

Vederlag per tonn for unntaksvekst

Auksjonen ble avholdt 12.-13. oktober og vederlaget per tonn er fastsatt til 100 000 NOK. Vederlaget er det samme for alle produksjonsområder.

Dersom du ønsker å heve kjøpet av unntaksvekst mot tilbakebetaling av opprinnelig vederlag på 200 000 NOK per tonn, må du sende melding til Fiskeridirektoratet innen mandag 17. oktober 2022 kl 15.00.

Kjøpere som vil beholde unntaksveksten får refundert et mellomlegg på 100 000 NOK per tonn. Mer informasjon om refusjon kommer.

Oppdatering 28.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at selskaper som har fått tildelt økt tillatelseskapasitet etter kapasitetsjusteringsforskriften 2022 kan frasi seg tildelt kapasitetsøkning.

Fristen for heving av kjøp er 6. oktober 2022.

Skjema for heving av kjøpt produksjonskapasitet må fylles ut elektronisk. I tillegg må utskrift av skjemaet signeres av den som etter firmaattesten har rett til å binde selskapet, og enten sendes rekommandert til Fiskeridirektoratets postadresse:

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

eller

leveres ved oppmøte, personlig eller ved sendemann, til Fiskeridirektoratets besøksadresse:

Fiskeridirektoratet
Strandgaten 229
5004 Bergen

Fiskeridirektoratet må ha utskrift av meldingen i hende senest 11. oktober klokken 15.00. Fysiske meldinger som ikke er Fiskeridirektoratet i hende innen dette tidspunktet vil bli avvist.

Frasigelse av kjøpt kapasitet er bindende fra det tidspunktet Fiskeridirektoratet mottar utskrift av meldingen. Tilbaketrekking av tildelt kapasitet skal gjelde fra 25. oktober 2022.

Kunngjøringer

Tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser (1 prosent) (pdf, 637.3 kB)
Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (inntil 6 prosent økning) (pdf, 635.7 kB)

Skjema

Søknadsskjema for kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus (pdf, 312.9 kB)
Søknadsskjema for 1 prosent kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser i grønne områder

Skjema for heving av kjøpt tillatelseskapasitet

Veiledere

Brukerveiledning til søknadsskjema for 1% vekst (pdf, 517.2 kB)
Veileder til forskrift – kapasitetsjusteringer 2022 (pdf, 1.1 MB)

Fiskeridirektoratet viser til veileder til forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022, som ble publisert den 9. juni 2022. Den originale veilederen inneholdt en feil i årstall under punkt 2.1. Riktig periode for beregning av tilvekst skal være 1. februar 2019 til 1. februar 2021. Korrigert utgave av veilederen er nå publisert.

Oppdatert: 22.06.2022