Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Kunngjøringer

Tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser (1 prosent) (pdf, 637.3 kB)
Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (inntil 6 prosent økning) (pdf, 635.7 kB)

Skjema

Søknadsskjema for kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus (pdf, 312.9 kB)
Søknadsskjema for 1 prosent kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser i grønne områder

Veiledere

Brukerveiledning til søknadsskjema for 1% vekst (pdf, 517.2 kB)
Veileder til forskrift – kapasitetsjusteringer 2022 (pdf, 1.1 MB)

Fiskeridirektoratet viser til veileder til forskrift om kapasitetsjustering for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022, som ble publisert den 9. juni 2022. Den originale veilederen inneholdt en feil i årstall under punkt 2.1. Riktig periode for beregning av tilvekst skal være 1. februar 2019 til 1. februar 2021. Korrigert utgave av veilederen er nå publisert.

Oppdatert: 22.06.2022