Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Fargen ble satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder fikk grønt lys. Det betyr at de fikk mulighet til å øke produksjonen. Tre områder fikk gult lys, og to områder fikk rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Det ble gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten ble tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Frasigelse av tildelt kapasitetsøkning

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at selskaper som fikk tildelt økt tillatelseskapasitet etter kapasitetsjusteringsforskriften 2022 kunne frasi seg tildelt kapasitetsøkning.

Fristen for heving av kjøp ble satt til 6. oktober 2022.

Vederlag per tonn for unntaksvekst

Auksjonen ble avholdt 12.-13. oktober og vederlaget per tonn var fastsatt til 100 000 NOK. Vederlaget var det samme for alle produksjonsområder.

Dersom man ønsket å heve kjøpet av unntaksvekst mot tilbakebetaling av opprinnelig vederlag på 200 000 NOK per tonn, måtte man sende melding til Fiskeridirektoratet innen mandag 17. oktober 2022 kl 15.00.

Kjøpere som ville beholde unntaksveksten fikk refundert et mellomlegg på 100 000 NOK per tonn. 

Kunngjøringer

Tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser (1 prosent)
Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (inntil 6 prosent økning)

Veiledere

Brukerveiledning til søknadsskjema for 1% vekst
Veileder til forskrift – kapasitetsjusteringer 2022

Oppdatert: 21.06.2022