Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2020

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte ny forskrift om kapasitetsjusteringer i 2020. Kunngjøringer for fastprisvekst og unntak finner du under.

Heving av kjøpt kapasitetsøkning av 1 prosent vekst og unntaksvekst

Fristen for heving av kjøp var 19.juni 2020.

Heving av kjøp står beskrevet i § 23 i «Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020  (Lovdata)».

Kunngjøring av tilbud om 1 prosent kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder

Her finner du veileder til kapasitetsjusteringsforskriften: Brukerveiledning til forskrift - kapasitetsjusteringer 2020

Unntaksvekst

Kunngjøring av tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder og fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering i røde produksjonsområder (unntaksvekst): Unntaksvekst