Kapasitetsjustering trafikklyssystemet 2024

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024. 

Scroll ned for kunngjøring av tilbud og søknadsskjema.

Etter forskriften blir seks av tretten produksjonsområder gitt grønt lys. Det betyr at oppdrettere med produksjonskapasitet i disse områdene vil få mulighet til å øke produksjonen. Fem områder får gult lys. To områder får rødt lys, i røde områder må produksjonskapasiteten reduseres.

Seks prosent økt produksjonskapasitet

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2024. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon. Tidspunkt for auksjon og nærmere informasjon om denne vil offentliggjøres ved et senere tidspunkt.

Vederlaget for økt produksjonskapasitet tilbudt til fastpris er 170 000 kr per tonn MTB.

I grønne områder kan innehavere av tillatelser søke om 1 % vekst. Det kan også søkes om vekst uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (unntaksvekst) og fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering.

Søknadsfristen er 17. april 2024.

Kunngjøring av tilbud

Kunngjøring av tilbud om økt tillatelseskapasitet på eksisterende tillatelser i grønne områder (1 % vekst) finner du på her: 

Tilbud om kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser (1 %) (pdf, 176.6 kB)

Her finner du kunngjøring av tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i grønne produksjonsområder (unntaksvekst) og fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering i røde produksjonsområder: 

Tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder (inntil 6 % økning) (pdf, 175.7 kB)

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus (pdf, 333.2 kB)

Elektronisk søknadsskjema for 1 prosent kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser i grønne områder

Veiledere

Brukerveiledning til søknadsskjema for 1 % vekst (pdf, 290.5 kB)

Veileder – særlig om beregninger etter kapasitetsjusteringsforskriftens kapittel (pdf, 345.5 kB)