Implementering av produksjonsområder 2017

Fra 15. oktober 2017 ble det innført et nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt i 13 områder, hvor miljøindikatorer regulerer kapasitet.

De 13 produksjonsområdene

Fra og med 15. oktober 2017 ble følgende geografisk avgrensede områder opprettet til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:

 • Område 1: Svenskegrensen til Jæren
 • Område 2: Ryfylke
 • Område 3: Karmøy til Sotra
 • Område 4: Nordhordland til Stadt
 • Område 5: Stadt til Hustadvika
 • Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag
 • Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
 • Område 8: Helgeland til Bodø
 • Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
 • Område 10: Andøya til Senja
 • Område 11: Kvaløya til Loppa
 • Område 12: Vest-Finnmark
 • Område 13: Øst-Finnmark

Produksjonsområder i kart

Fullversjon av kartet med produksjonsområder (kartverktøyet åpnes i nytt vindu)

© Fiskeridirektoratet
MERK: tillatelsene kan brukes i tilstøtende produksjonsområder avhengig av reglene for felles biomassetak.