Informasjon til budvinnere

De som har kjøpt produksjonskapasitet i auksjonene vil snarlig motta bekreftelse på dette fra Fiskeridirektoratet, jamfør auksjonsforskriften § 16. Budvinnerne har 15 dager, inkludert helligdager, fra de har mottatt bekreftelsen til vederlaget må være betalt.

Fiskeridirektoratet vil etter å ha mottatt innbetalt vederlag skrive ut tilsagn som gir rett til å søke om klarering av lokaliteter for tillatelsene. Vi viser for øvrig til auksjonsforskriften og de alminnelige reglene om klarering av lokaliteter for akvakultur.