Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022). Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.