Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022).

Den nye produksjonskapasiteten ble tildelt i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Pressemelding: Auksjon av laksevekst skjer 27. september (regjeringen.no)

Resultater 

Det ble til sammen tildelt 24.644 tonn MTB, med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.

Selskap

Kapasitet

Samlet vederlag

Akvafuture AS

500

  60 000 000

Aquanorth Farm AS

200

  20 000 000

Bewi Invest AS

918

  143 808 000

Bjørøya AS

3800

  597 739 900

Eidsfjord Sjøfarm AS

3520

  496 099 000

Erviks Laks og ørret AS

96

  15 100 800

Flakstadvåg Laks AS

223

  30 105 000

Frøy Kapital AS

2265

  377 284 500

Grundvågen AS

4

  629 200

Isqueen AS

1300

  199 680 000

Kleiva Fiskefarm AS

250

  36 305 300

Knutshaugfisk AS

318

  50 021 400

Lofoten Sjøprodukter AS

2000

  307 200 000

Lovundlaks AS

49

  7 526 400

Mortenlaks AS

1000

  153 600 000

Norsk Havbrukssenter AS

800

  147 869 468

Organic Seafarm AS

1755

  325 065 250

Prophylaxia AS

1538

  241 927 400

Salaks AS

2258

  304 830 000

Seløy Sjøfarm AS

500

  90 000 000

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

1100

  155 870 000

Øyfisk AS

250

  38 400 000

 

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (NOK)

Usolgt kapasitet

1 - Svenskegrensen til Jæren

0

0

1 249

6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag

 8 189

 1 287 536 200

0

8 - Helgeland til Bodø

 4 305

 761 909 718

603

9 - Vestfjorden og Vesterålen

5 150

791 040 000

0

10 - Andøya til Senja

3 729

 503 415 000

0

11 - Kvaløya til Loppa

 3 071

 435 160 700

 148

12 - Vest-Finnmark

200

 20 000 000

 5 172

13 - Øst-Finnmark

0

0

 1 071

Totalt

 24 644

  3 799 061 618

   8 243

Minsteprisene for auksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte minstepriser for auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Produksjonsområde

Minstepris (NOK per tonn)

Tilgjengelige tonn

1. Svenskegrensa til Jæren

100 000

1249

6. Nordmøre og Sør-Trøndelag

121 000

8189

8. Helgeland til Bodø

109 000

4908

9. Vestfjorden og Vesterålen

128 000

5150

10. Andøya til Senja

100 000

3729

11. Kvaløya til Loppa

109 000

3219

12. Vest-Finnmark

100 000

5372

13. Aust-Finnmark

100 000

1071
  32 887