Auksjon 2022

Forslag til hvordan auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret skal gjennomføres er sendt på høring.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt et forslag om innretningen av auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret på høring.

Høringen inneholder både auksjonsforskrift og et detaljert regelverk om auksjonsinnretningen. Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som ved tildelingsrunden i 2020.

Dette innebærer at auksjonen er åpen, og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe.

Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt.

Høringsfristen er 5. mai.

Tidspunktet for auksjonen er ennå ikke avklart.

Oppdatert: 29.03.2022