Gjennomføring og prøveauksjon

Auksjonen vil gjennomføres som en simultan klokkeauksjon. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi exit-bud.

Auksjonsformatet er i hovedsak likt som ved tildelingsrunden i 2020.

Vi viser til auksjonsforskriften 2022 og det detaljerte regelverket for nærmere informasjon om auksjonsformatet.

Tidspunktet for auksjonen er fastsatt til 12. oktober 2022.

Prøveauksjon

Det vil bli avholdt prøveauksjon torsdag den 10. oktober 2022. Mer informasjon vil legges ut på et senere tidspunkt.

Demonstrasjon av auksjonsprogramvaren