Minsteprisene for auksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt minstepriser for auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Minsteprisene

Produksjonsområde

Minstepris (NOK per tonn)

Tilgjengelige tonn

1. Svenskegrensa til Jæren

100 000

1249

6. Nordmøre og Sør-Trøndelag

121 000

8189

8. Helgeland til Bodø

109 000

4908

9. Vestfjorden og Vesterålen

128 000

5150

10. Andøya til Senja

100 000

3729

11. Kvaløya til Loppa

109 000

3219

12. Vest-Finnmark

100 000

5372

13. Aust-Finnmark

100 000

1071
    32 887