Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Restauksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2023

Nærings- og fiskeridepartementet bestemte at produksjonskapasitet som gjenstod etter forrige auksjonsrunde skulle tildeles gjennom en lukket budrunde.

Restauksjonen foregikk fra og med mandag 2. oktober til og med torsdag 5. oktober 2023. 

Resultater

Det ble tilbudt 8 243 tonn MTB i restauksjonen, og alt ble solgt til et samlet vederlag på litt over 1,5 milliarder NOK. Fem aktører kjøpte kapasitet i restauksjonen.

Produksjonsområde 1 

SelskapVunnet kvantumTotalt vederlag
Mowi Seawater AS1249124 900 000

Produksjonsområde 8 

SelskapVunnet kvantumTotalt vederlag
Nova Sea Havbruk AS603233 856 063

Produksjonsområde 11 

SelskapVunnet kvantumTotalt vederlag
Salaks AS10018 590 000
Mowi Seawater AS488 923 200

Produksjonsområde 12 

SelskapVunnet kvantumTotalt vederlag
Cermaq Norway Salmon AS4262792 305 800
Mowi Seawater AS910169 169 000

Produksjonsområde 13 

SelskapVunnet kvantumTotalt vederlag
Cermaq Norway Salmon AS861133 541 961
Salmar Oppdrett AS21032 571 210

Produksjonsområder 

8 243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) fordelte seg over fem produksjonsområder:

Produksjonsområde:

Tilgjengelig produksjonskapasitet (MTB):

Minstepris (kr. per tonn)

1 – Svenskegrensen til Jæren

1 249

100 000

8 – Helgeland til Bodø

603

130 000

11 - Kvaløya til Loppa

148

120 000

12 – Vest-Finnmark

5 172

100 000

13 - Øst-Finnmark

1 071

100 000

Totalt

8 243

Vi viser til forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2023 – auksjon av restkapasitet, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 21. september 2023. 

Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2023 (lovdata)