Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

29.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Samba AS sin søknad om 6 utviklingstillatelser til konseptet «Hjulet». Fiskeridirektoratet har også avslått NSF AS sin søknad om 12 utviklingstillatelser til konseptet «Green Seafarm».

Avklaring om utviklingstillatelser

21.03.2019

Fiskeridirektoratet har 20. mars avslått søknaden fra Dåfjorden Klekkeri AS om én utviklingstillatelse. Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks AS om fem utviklingstillatelser.

Avklaring om utviklingstillatelser

01.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Cermaq Norway AS for konseptet «iFarm». Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks Drift SUS om fem utviklingstillatelser.