Skjul søk

Rømming av oppdrettslaks i Troms

22.11.2019

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad.