Sporing av fartøy

Fartøy

Melding om avslått/påslått VMS sporingsutstyr. Gjelder også leppefiskfartøy med LookOut Lite sporingsenhet.

Elektronisk skjema for melding om avslått/påslått sporingsutstyr
For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

 

Melding om avslått/påslått AIS (for kongekrabbefiskere og leppefiskfiskere)

Elektronisk skjema for melding om påslått/avslått AIS (kongekrabbefiskere)

Elektronisk skjema for melding om påslått/avslått AIS (leppefiskfiskere)

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Turistfiske av kongekrabbe - retningslinjer for reiselivsbedrifter

Installasjon

Installasjon av satellittsporingsutstyr (elektronisk skjema)
For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Vedlikehold/reparasjon av satellittsporingsutstyr (elektronisk skjema)
For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Installatør

Søknad om autorisasjon for installatør av VMS posisjonsrapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Oppdatert: 09.04.2021