Slå av strømtilførsel VMS

Dette skjemaet skal brukes til å sende melding om avslått VMS sporingsutstyr.

Meld om avslått VMS sporingsutstyr

 

Fartøyet skal aldri være i bruk dersom du har et aktivt avslåttskjema. Dersom du ønsker å endre innsendt dato for når utstyret vil bli påslått igjen, må du sørge for å sende inn nytt skjema med korrigert dato før du tar fartøyet i bruk.

Formål og vilkår

Alle fartøy som har VMS sporingsutstyr som er typegodkjent av Fiskeridirektoratet skal bruke skjemaet.

Oversikt over godkjent VMS utstyr

Skjemaet skal også brukes av leppefiskfartøy med LookOut Lite sporingsenhet.

Dersom fartøyet ligger til kai uten tilgang på strøm, går i opplag eller på verksted, er det mulig å sende inn skjema om at strømtilførselen kobles ut for sporingsutstyret.

Du må sende inn skjema før strømtilførselen kobles ut. Sørg for at du har fått kvittering på at innsendt skjema er godkjent.