Vedlikehold og reparasjon av posisjonsrapporteringsutstyr

Dette skjemaet skal brukes for å sende melding om vedlikehold/reparasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

Skjema for vedlikehold/reparasjon av VMS sporingsutstyr (pålogging via ID-porten)

Hvem skal bruke skjemaet?

Autoriserte installatører

Når kan skjemaet brukes?

Skjemaet skal brukes dersom vedlikehold/reparasjon medfører midlertidig stopp i posisjonsrapportering, eller dersom det er andre viktige forhold ved vedlikeholdet som bør meddeles Fiskeridirektoratas etter installatør sin vurdering.

Dersom vedlikehold/reparasjon medfører brudd på forsegling og/eller stifting av antenneenhet, må skjema for installasjon av VMS posisjonsrapporteringsutstyr benyttes istedet.

Frist

Dersom strømbruddet er forventet skal skjemaet brukes før abeidet starter. Ved andre forhold skal skjemaet sendes inn så snart som mulig.

Oppdatert: 22.04.2021