Søknad om autorisasjon som VMS-installatør

Skjemaet skal brukes av installatører som vil søke om autorisasjon til å montere godkjent VMS-utstyr på fartøy.

Skjema for søknad om autorisasjon for installatør av VMS posisjonsrapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Når kan skjemaet brukes?

Autorisasjonen gis kun for spesifikt godkjent VMS-utstyr. Utstyr som ikke er godkjent av Fiskeridirektoratet kan det ikke søkes autorisasjon for.

Installatør må ha opplæring av utstyrsleverandør for aktuell utstyrstype før søknad sendes Fiskeridirektoratet.

Vilkår

Autorisasjonen er tidsubestemt, dersom installatør er ansatt i samme selskap som når autorisasjon ble innvilget.

Hvis installatøren ønsker autorisasjon for flere typer utstyr enn tidligere innvilget, må helt ny søknad sendes inn. Da må både tidligere og nytt utstyr det søkes autorisasjon for spesifiseres.

Oversikt over autoriserte VMS-installatører

Oppdatert: 22.04.2021