Installasjon av VMS sporingsutstyr på fartøy

Dette skjemaet skal brukes til å sende melding om installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

Skjema for installasjon av VMS posisjons-rapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Autoriserte installatører skal bruke skjemaet.

Skjemaet skal sendes inn så snart som mulig etter installasjonsarbeid er foretatt om bord i fartøy.

VMS-installasjonen er godkjent ferdigstilt først når skjemaet er signert for aktivering av Fiskeridirektoratet.