Installasjon av VMS sporingsutstyr på fartøy

Dette skjemaet skal brukes til å sende melding om installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

Skjema for installasjon av VMS posisjonsrapporteringsutstyr (pålogging via ID-porten)

Hvem skal bruke skjemaet?

Autoriserte installatører.

Når kan skjemaet brukes?

Skjemaet skal sendes inn så snart som mulig etter installasjonsarbeid er foretatt om bord i fartøy.

Vilkår

VMS-installasjonen er godkjent ferdigstilt først når skjemaet er signert for aktivering av Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 22.04.2021