Installasjon av VMS sporingsutstyr på fartøy

Dette skjemaet skal brukes til å sende melding om installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

Meld om installasjon av VMS sporingsutstyr

Formål og vilkår

Autoriserte installatører skal bruke skjemaet.

Skjemaet skal sendes inn så snart som mulig etter at installasjonsarbeid er foretatt om bord i fartøy og transponderen er blitt aktivert for innsending av sporingsdata til Fiskeridirektoratet.

VMS-installasjonen er godkjent ferdigstilt først når skjemaet er signert for aktivering av Fiskeridirektoratet.