Slå av/på strømtilførsel AIS

Dette skjemaet skal brukes til å sende melding om avslått/påslått AIS sporingsutstyr.

Fartøyet skal aldri være i bruk i sesongen dersom du har et aktivt skjema med status «slått av». Sørg derfor for å sende inn skjema med status "slått på" før du tar fartøyet i bruk igjen. 

AIS for kongekrabbefiskere

Meld om avslått/påslått AIS i kongekrabbefiske

Temaside: Turistfiske etter kongekrabbe - retningslinjer for reiselivsbedrifter

AIS for leppefisk-fiskere

Meld om avslått/påslått AIS i leppefiskfiske

Temaside: Spørsmål og svar om AIS/VMS i fisket etter leppefisk