Nyheter

Henstillingsområde for snurrevad ved Røst

17.03.2022

På bakgrunn av ny henvendelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag, Norges Fiskarlag og flere henvendelser det siste døgnet fra snurrevadfartøy som drifter ved Røst, har Fiskeridirektoratet region Nordland valgt å opprette et henstillingsområde på Skomværhavet utenfor Røst, der det kun blir tillatt å fiske med snurrevad.

Digitalt seminar om kartlegging av sårbar natur

17.03.2022

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arrangerte 15. mars et digitalt seminar om forslag til kartleggingsmetodikk for sårbar natur i forbindelse med akvakultursøknader. Se seminaret i opptak.

Fiskeridirektoratets årsrapport for 2021

16.03.2022

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. Fiskeridirektoratets forvaltningsområder for havressurs, akvakultur og marin arealforvaltning m.m., er nøye beskrevet.

Minsteavstand mellom bruk og henstillingsområde

16.03.2022

Fiskeridirektoratet innfører, med hjemmel i den lokale «Lofotforskriften», økt minsteavstand på 0,4 nautiske mil mellom snurrevad og andre bruk ved Røst, og det etableres i tillegg et henstillingsområde der de minste snurrevadfartøyene vil ha førsteretten til å fiske.

Høring om taretråling

11.03.2022

Fiskeridirektoratet har lagt ut høring om regulering av tarehøsting langs kyststrekket fra Trøndelag fylke til Vega i Nordland.