Nyheter

Fiske i EU-sonen og i britisk sone

30.12.2020

Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021. Fra og med 1. januar 2021 kan ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.

Krabbeklør beslaglagt etter felles aksjon

23.12.2020

I samarbeid med Fiskeridirektoratet region Nord beslagla politiet i Finnmark i midten av november over 800 kilo krabbeklør og vel 270 kilo torsk til en verdi av over en halv million kroner.

Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser

18.12.2020

Fiskeridirektoratet har nå behandlet den andre søknaden om konvertering av utviklingstillatelser. Akvafuture AS (tidligere Akvadesign AS) har fått konvertert sine to utviklingstillatelser til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.

God lønnsomhet i fiskeflåten

17.12.2020

Lønnsomheten i fiskeflåten nærmer seg rekordnivå. Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat.