Nyheter

Kontrolloffensiv under fiske av leppefisk i Midt-Norge

08.08.2022

Sesongen for fiske etter leppefisk er nå godt i gang, og det er mange aktører som er ute og fisker. Fiskeridirektoratet gjennomførte tidligere i juli kontroller i Hordaland og Rogaland, og vil denne uka intensivere kontrollaktiviteten i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hold god avstand til hvalrossen

04.08.2022

Hvalrossen Freya er observert i Sandvika ved Kadettangen og Kvaløya onsdag og torsdag. I samarbeid med Bærum kommune og politiet oppfordrer vi til å ikke bade eller lignende i området.

Dato for auksjonen 2022 er fastsatt

27.07.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskrift om auksjon av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Avventer flytting av hvalrossen

27.07.2022

Hvalrossen Freya er sist observert av politiet i Frognerkilen onsdag. Hun har det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

Beredskapen er klar

26.07.2022

Hvalrossen Freya er sist observert av politiet i Frognerkilen tirsdag. Vi oppfordrer folk til å ta hensyn og holde avstand.

Rind avslutter hvalrossoppdrag

25.07.2022

Vi avslutter observasjonsoppdraget av hvalrossen Freya. Etter vår vurdering har hun det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.