Nyheter

– Undervisningstillatelser fungerer bra

07.09.2020

Ny rapport viser at undervisningstillatelser innen oppdrettsnæringen i hovedsak fungerer slik de er ment, men at undervisningsinstitusjoner kan bli bedre på internkontroll.

Dusørfiske på Trøndelagskysten

04.09.2020

Det åpnes nå gjenfangstfiske med dusør på kr 500,- pr. rømt oppdrettslaks på Trøndelagskysten. Fiskere må registrere seg før fisking.

– Ingen tjener på lakserømminger

04.09.2020

I sommer har det igjen vært mange rømmingshendelser fra oppdrettsanlegg. Fiskeriministeren er ikke fornøyd, og inviterer nå næringen til møte.

Lønnsom tobis-sesong

02.09.2020

Årets tobissesong har vært fantastisk. Norske fartøy har levert tobis til mel- og oljeproduksjon til en førstehåndsverdi som overstiger 870 millioner kroner.

Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet

01.09.2020

Fiskeridirektoratet planlegger ny inspeksjon på Ocean Farming sin havmerd når den er ferdig tømt og fisken er slaktet ut. Etter planen vil dette bli i løpet av uke 37. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.