Nyheter

Henstillingsområde for line sør for Røst

18.03.2020

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst.

Henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær

05.03.2020

Opphevet – 28.03.2020. Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland den 3. mars opprettet et henstillingsområde sør for Henningsvær.

Om fremtidens fiskerikontroll

04.03.2020

Forebygging og gode teknologiske løsninger vil være nøkkelen til økt etterlevelse av reguleringene i fiskerinæringen.

Endringer i landingsforskriften

26.02.2020

Forslag til endringer i landingsforskriften ble sendt på høring 18. september 2019. Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2020.