Nyheter

Veileder for levendelagring av torsk

27.03.2020

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en veileder for levendelagring av torsk. Veilederen skal sikre at regeleverket for levendelagring etterleves. Fiskeridirektoratets inspektører og Sjøtjeneste vil overvåke og kontrollere at regelverket for levendelagring blir fulgt.

Påmelding

24.03.2020

Nærings- og fiskeridepartementet åpner også i 2021 for at åtte fartøy som fisker med not og tre fartøy som fisker med line kan delta i fisket etter makrellstørje. Fristen for å melde seg på til dette fisket er mandag 23. mars kl. 23.59.

Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten

20.03.2020

Fiskeridirektoratet sender nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, ut høringsforslag til endring i konsesjonsforskriften og strukturkvoteforskriften for å stimulere til økt deltakelse i hvalfangsten. Direktoratet foreslår blant annet å endre kravet til erfaring og å åpne opp for unntak fra kondemneringskravet dersom det skal drives hvalfangst.

20.03.2020

Anleggsinspeksjoner kan utsettes

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet.

19.03.2020

Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt

Enkelte har stilt spørsmål om Fiskeridirektoratet er i stand til å behandle saker som normalt i den situasjonen landet befinner seg i, eller om medarbeidere med hjemmekontor og noen i karantene fører til forsinkelse eller stans i ordinær saksbehandling.