Nyheter

Det koker om kokfisken

22.10.2021

Fiskeridirektoratet vil som kjent iverksette prosesser for å rydde i praksis rundt bruk av såkalt heimfarfisk eller kokfisk.

Flere unge og kvinnelige fiskere

21.10.2021

Det var en økning på 60 helårsfiskere i fjor. Over halvparten av disse var kvinner. Antall unge helårsfiskere har også økt hvert år siden 2014.

Tilsagn om utviklingstillatelser

20.10.2021

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om 7 utviklingstillatelser på til sammen 5175 tonn maksimalt tillatt biomasse til Eidsfjord Sjøfarm AS sin Eidsfjord Giant.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen