Nyheter

Meld deg på samfiske 2022!

10.01.2022

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Rekrutteringskvoter i åpen gruppe

07.01.2022

Fra 2022 innføres det en ny ordning med tildeling av rekrutteringskvoter for fartøy i åpen gruppe. Hensikten med ordningen er å styrke muligheten for unge fiskere til å komme seg inn i lukkede fiskerier.

Flere kvinner har fiske som hovedyrke

06.01.2022

Antall som har fiske som hovedyrke økte med 25 personer i 2021. Det var kvinnelige fiskere som stod for økningen. Det viser foreløpige tall fra fiskermanntallet som Fiskeridirektoratet legger fram i dag.

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

06.01.2022

Norske fiskere har landet fisk for 23 milliarder kroner i 2021 og ender dermed opp noe høyere enn i 2020. Kraftig økning i prisen på kongekrabbe og snøkrabbe, i tillegg til at ble det fisket norsk vårgytende sild for over 3 milliarder kroner i 2021, bidro sterkt til de høye verditallene.

Nasjonal strategisk risikovurdering for 2022

06.01.2022

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2022. Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen, og gir felles rammeverk for risikostyring, beskriver roller og ansvar i kontrollarbeidet, overordnede risikoområder og tiltak for å møte disse.

Bli med i pilotprosjekt!

04.01.2022

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen