Nyheter

Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming

28.01.2014

Smolt som går ut gjennom noten like etter utsett kan forklare mye av den rømte laksen i elvene. Samsvar mellom smoltens størrelse og notens maskeåpning vil kunne redusere rømmingstallene.

Laks på rømmen i Nordland

28.01.2014

Før helga ble Fiskeridirektoratet region Nordland varslet av Nova Sea om rømming av laks av ukjent omfang fra en lokalitet i Gildeskål kommune. Fisken i merden det er rømt fra veier i snitt vel fire kilo.

Landa fangst i 2013

28.01.2014

Ukestatistikken for uke 52 i 2013 er nå publisert. Fisket etter bunnfisk i 2013 var preget av høy kvoteutnyttelse når det gjaldt torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N, mens det gjenstod en del av seikvotene både nord og sør for 62-graden.

Undersøkelsen er avsluttet

21.01.2014

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.

Samde om at regelverket må følgjast

20.01.2014

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.