Kommunikasjonsavdelingen

Ledes av Anette Aase. Drifter og utvikler fiskeridir.no og intranettet Nettfisken. Utvikling og drift av sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn) og Fritidsfiskeappen, intern kommunikasjonsrådgivning, visuell profil, videoer/animasjoner, foto, medietrening, holdningsarbeid marin forsøpling og fritids- og turistfiske, messer, oppgaver knyttet til Min side, tipsløsningen og informasjonsforvaltning. Sentralbord. Russisk tolk, som også drifter russiske nettsider.

Pressetelefon

Pressetelefonen 905 80 471 er betjent i arbeidstiden. Utenom denne kan Anette Aase kontaktes, 414 21 822.


Navn
Anette Aase
Ann Jørstad Nilsen
Borgny Brørvik
Evelyn Myrå Holmøy
Grete Heegaard
Hilde Jenssen
Hildegunn Strømmen
Ingmund Fladaas
Line Cecilie Pihl
Liv Planting
Monica Gangsø Jakobsen
Nadia Jdaini
Olav Lekve
Vegard Oen Hatten

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet