Hildegunn Strømmen

E-post:

Divisjon:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Seksjon:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Produkteier for Min side og Fritidsfiskeappen, strategisk kommunikasjon, utvikling av Fiskeridir.no, brukeropplevelse, interaksjonsdesign, brukertesting, universell utforming.