Hildegunn Strømmen

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Produkteier for Min side, prosjektleder, strategisk kommunikasjon, klarspråk, utvikling av fiskeridir.no, brukeropplevelse, interaksjonsdesign, brukertesting, universell utforming.