Anette Aase

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder kommunikasjonsstaben, kommunikasjonsrådgivning og handlingsplaner, videreutvikling av nettene, mediehåndtering, internkommunikasjon, Min side, informasjonsforvaltning, tipsløsningen og språk.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen