Lene Celine Brandt

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Gruppeleder for publikumskontakten, intern kommunikasjon, rutiner og informasjonsflyt internt, kundeservice.