Olav Lekve

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Medierådgjeving, mediehåndtering, arbeid med messer og konferansar i regi av Fiskeridirektoratet, kampanjearbeid, marin forsøpling, nettverksbygging og samarbeid med andre etatar, institusjonar og organisasjonar