Olav Lekve

E-post:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
rådgjeving, planlegging og strategiarbeid, kurs- og kompetansearbeid, messer og konferansar i regi av Fiskeridirektoratet, medie- og publikumskontakt, nettverksbygging og samarbeid med andre etatar, institusjonar og organisasjonar