HR-staben

Ledes av Gunnar Larsen. Personalforvaltning og kompetanseutvikling.

Kompetanseutvikling i HR-staben er knyttet til opplæring av nyansatte. HR-staben har løpende oversikt over nyansettelser, og ansvaret for generell opplæring av nyansatte vil være en naturlig forlengelse stabens arbeid.


Navn
Christopher Lossius
Eli Beate Presthus Nilsen (permisjon)
Elisabeth Dahl
Gunnar Larsen
Ingvild Vandeskog Wallacher

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet