HR-staben

Ledes av Christopher Lossius. Personalforvaltning og kompetanseutvikling.

Kompetanseutvikling i HR-stab er knyttet til opplæring av nyansatte. HR-staben har løpende oversikt over nyansettelser, og ansvaret for generell opplæring av nyansatte vil være en naturlig forlengelse stabens arbeid.


Navn
Christopher Lossius
Eli Beate Presthus Nilsen
Elisabeth Dahl
Ingvild Vandeskog Wallacher

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet