Gunnar Larsen

E-post:

Avdeling: HR-stab

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for saker som omhandler personalet og lønn i Fiskeridirektoratet.

  • Leder HR-stab
  • Lederstøtte innen personalfeltet
  • HR-strategi
  • Personal- og lønnspolitikk
  • Kompetanseutvikling
  • Rekruttering
  • Lønnsforhandlinger
  • Samhandle med arbeidstakerorganisasjonene
  • Medarbeidersamtaler
  • Arbeidsrett