Christopher Lossius

E-post:

Avdeling: HR-staben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Personalsaker, medbestemmelse, tariffavtaler og regelverksforståelse innenfor ansvarsområdet personal/HR.

Kompetanse innen: Arbeidsmiljøloven, Statsansatteloven, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, konflikthåndtering, personalsaker, varsel, avvik, omstilling (både større og mindre omorganiseringer), HMS-grunnkurs , medbestemmelse, medvirkning, AMU, rekrutering, lederutvikling, kompetanseutvikling