Ingvild Vandeskog Wallacher

E-post:

Avdeling: HR-staben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rekruttering og ansettelse. Permisjoner og fravær - regelverk og registrering i SAP. Personaloppfølging og sykefraværsoppfølging. Onboarding og offboarding.

Lederstøtte innen hele personalspekteret, rekruttering, oppfølging, lønnsplassering med mer.