Eli Beate Presthus Nilsen (permisjon)

E-post:

Avdeling: HR-staben

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Personalsaker, tolkning lov- og avtaleverk på arbeidsrettslig område (HR), medbestemmelse, rekruttering, lederstøtte mm.