Eli Beate Presthus Nilsen

E-post:

Divisjon:

Avdeling: HR-staben

Seksjon:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Personalsaker, tolkning lov- og avtaleverk på arbeidsrettslig område (HR), medbestemmelse, rekruttering, lederstøtte mm.