Skjul søk

Bevaringsområder har positiv effekt på hummerbestanden

27.09.2016

I et marint bevaringsområde er det begrensninger på enkelte eller alle former for fiske innenfor et geografisk avgrenset område. I et bevaringsområde for hummer er det dermed forbudt å fiske med andre redskap enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg. Å opprette bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for bestanden. I ett slikt område i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent.

Samordnet redskapskontroll i Vestfold

29.09.2014

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.

Ulovlig omsetning av sjøkreps avdekket

19.03.2014

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Østfold politidistrikt avslørte i en fellesaksjon i Fredrikstad navngitte personer og foretak som drev med ulovlig omsetning av kreps.