Nyheter

Kontroll av kysttorskvernet i Skagerrak

25.04.2023

Tilstanden til kysttorsken i Skagerrak er kritisk, og det er innført flere tiltak for å bedre torskebestanden. I dagene 21.-24. april gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn en ny fellesaksjon innen fiskerikontroll i Skagerrak.

Vi fikk medhold i Vestre Finnmark tingrett

03.04.2023

I mai 2022 anmeldte Fiskeridirektoratet en ansatt fra et fiskemottak, for seksuell trakassering og utilbørlig adferd overfor to av våre inspektører. Nå har vi fått medhold i retten.

Intensiverer kontrollen i Oslofjorden

03.04.2023

Livet i Oslofjorden og på deler av Skagerrakkysten er i dårlig forfatning. Både torsk og andre arter er truet og vil ha behov for beskyttelse i lang tid framover. Kontroll og overvåking av aktivitet på sjøen er derfor et viktig virkemiddel for å bedre tilstanden.