Nyheter

Ikke brekk klørne til krabben

04.07.2023

Etter redskapskontroll i Førresfjorden forrige uke, observerte vi unormalt mange krabber uten klør. Det er forbudt å brekke klørne, og det strider med dyrevelferdsloven. 

Åpent dialogmøte om kongekrabbe

04.07.2023

Vi inviterer til dialogmøte om forvaltningen av kongekrabbe, hvor det vil bli gitt introduksjon i bestands- og markedssituasjonen, og erfaringer fra tidligere og årets fangst.

Kontroll av turistfisket

03.07.2023

Vi deltok på en samarbeidskontroll den 20. – 22. juni, i sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet. Her ble det utført tilsyn av turistfiske i området Nordmøre og Trøndelag.

 

Høring om snøkrabbe

30.06.2023

Fiskeridirektoratet har ute på høring forslag til ny regulering for deltakelse i fangst av snøkrabbe.

Turistfiskekontroll i Bergen

30.06.2023

I juni gjennomførte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Tolletaten en kontroll av turistfiske og utførsel av fisk med Fjordlines fergeforbindelse mellom Bergen og Hirtshals.  

Ny rapport fra overvåkingsprogrammet for rømt laks

26.06.2023

Årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag viser at innslagene av rømt laks er nedadgående, med en reduksjon i antall vassdrag med høye og middels innslag av rømt oppdrettslaks.

Hold dere unna «Hvaldimir»!

20.06.2023

Fiskeridirektoratet har i dag mottatt meldinger som gir grunn til stor uro om velferden til hvithvalen kjent som «Hvaldimir». Det er meldinger om bading med hvalen og svært mye båttrafikk rundt den. Fiskeridirektoratet ber folk holde seg unna og la hvalen være i fred.

Fangst av kongekrabbe i sommer

16.06.2023

Kvantum kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen 2023 er fastsatt til 15 tonn hannkrabber innenfor kvoteregulert område.