Rømmingshendelse i Hitra kommune

Lerøy Midt Sjø AS meldte 5. mai om en rømmingshendelse ved lokaliteten Reitholmen på Hitra.

Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring av not for levering av fisk. Lerøy Midt Sjø melder selv at ca. 14 000 laks har rømt, og at det er snakk om fisk på om lag 7 kg.

Selskapet har pr 6. mai fanget om lag 150 oppdrettsfisk i eget gjenfangstfiske ved anlegget.
Fiskeridirektoratet har i samråd med Statsforvalteren gitt Lerøy Midt Sjø pålegg om utvidet gjenfangst i Fillfjorden på østsiden av Hitra. Det er kun fiskere som har avtale med selskapet som kan delta i dette fisket.

Fiskeridirektoratet har igangsatt tilsyn med hendelsen.

Tips oss om du fanger laks

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av laks i området.

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Gjeldende fiskeregler i området må følges: Nye regler for laksefiske i Trøndelag | Statsforvalteren i Trøndelag

Oppdatert: 07.05.2024