Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Åpne møter om vern av gyteområder for kysttorsk

Møtene vil finne sted i Lakselv, Finnsnes, Bodø og Ålesund. Hvert møte tar for seg gyteområdene i regionen rundt møtestedet.

Formålet med møtet er god lokal medvirkning i forkant av en skriftlig høring om reguleringstiltak, som kan sikre en god utnyttelse av reproduksjons- og høstingspotensialet for kysttorsken.

Vi oppfordrer yrkesfiskere, fritidsfiskere, turistfiskere og øvrige interessenter til å delta for å komme med sine innspill.

Liste over utvalgte gyteområder

Finnmark: Indre Tana, Smalfjorden, Torskefjorden/Bekkarfjorden, Indre Laksefjorden, Smørfjorden (Porsanger), Revsbotn og Repparfjorden

Troms: Kvænangen, Storfjorden, Balsfjorden, Finnfjorden, Lavangen, Gratangen

Nordland: Rombakken (Ofotfjorden), Hopen-Mørviksbotn, Øst av Sandvik (Nordfolda), Nordfjorden-Beiarkjeften (Bodø), Bjærangsfjorden (Meløy), Grytøya-Vikafjorden, Vandve-Dønna, Hemnes (Mo i Rana), Storfjorden

Trøndelag: Innerfolda, Altbotnen, Sør-Vikna, Jøssundfjorden, Erviksva (Frøya)

Møre og Romsdal: Blåsværsvaet (Smøla), Midsund (Gossen), Borgundfjorden (Ålesund)

Tidspunkter

Lakselv

28. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Lakselv Hotell

Finnsnes

30. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Kunnskaps- og næringsparken Senja, Auditorium 1

Bodø

31. mai, kl. 14:00-17:00
Sted: Kultursal Lofoten, Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter.

Ålesund

6. juni, kl. 14:00 - 17:00 
Sted: Hotell Brosundet, Møterom Brosundet 

Påmelding

Påmelding til møtene på Lakselv, Finnsnes og Bodø sendes til Edvin Laberg Lindgård. Påmelding senest dagen før møtene.

Påmelding Ålesund kan sendes til Kjetil Øvregaard Østebø innen den 4. juni. 

 

Mer informasjon

Kartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°N (Havforskningsinstituttet).

På møtene i Troms og Finnmark vil vi gå igjennom forbudsområder mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper. Målet er å harmonisere disse områdene med gytefeltene.

Områdene er beskrevet i disse forskriftene:

Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper, Troms (Lovdata).

Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag, Finnmark (Lovdata).

Oppdatert: 14.05.2024