Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nye fredningsområder i Tvedestrand

Fiskeridirektoratet oppretter nå midlertidige fredningsområder for hummer i de tidligere fiskeforbudsområdene i Tvedestrand. Planen deretter er å etablere permanente fredningsområder for hummer.

I perioden 2012 til 2023 ble flere områder i Tvedestrand kommune regulert som bevaringssoner med sterke begrensninger i fiske. I ett av områdene var det forbudt mot alt fiske, i ett område var det forbudt å høste flatøsters og i tre områder var det forbudt å fangste hummer.

– For å ta vare på effektene etter et tiår med vern vil vi opprette midlertidige fredningsområder for hummer i Tvedestrandfjorden og ved Askerøya. Disse blir opprettet umiddelbart. Vi vil så sende forslag om å opprette permanente fredningsområder på høring, sier rådgiver Victor Fuglaas Holte-Nilssen i Fiskeridirektoratet.

fredningsomrade-tvedestrand.JPG
Kartutsnitt som viser de to midlertidige  fredningsområdene i Tvedestrand

Opprettelsen av de midlertidige fredningsområdene er hjemlet i forskriften om fredningsområde for hummer.

Planen er å høre forslaget om permanente fredningsområder for hummer før sommeren. Områdene er vist i kartløsningen til Fiskeridirektoratet

Kun snøre

I de midlertidige fredningsområdene for hummer er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg. Med andre ord er faststående redskaper, som teiner, ruser og garn forbudt å bruke hele året.

– Vi har sett gode resultater i bevaringsområdene. Fiskebegrensningene fører til flere og større individ av hummer, og det er sannsynlig at også andre arter har fått sterkere fotfeste i området. I tillegg støtter Tvedestrand kommune forslaget og de ønsker å opprette fredningsområdene så raskt som mulig, sier Holte-Nilssen.

Oppdatert: 07.05.2024