Minner om regler for kveitefiske

Den generelle fredningsperioden for kveite i norsk økonomisk sone er nå over. Fiskeridirektoratet minner om at det finnes særskilte regler for fiske etter kveite og breiflabb.

Det er nå lov å fiske kveite som er mindre enn 2 meter, men det er ikke tillatt å fiske kveite med garn fremstilt av monofilament eller lignende materiale.

Krav til røkting

Det er forbudt å fiske breiflabb med garn til og med 20. mai fra 62° N og nordover. I tillegg vil vi minne om kravet i Høstingsforskriften der garn og liner som brukes til fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver fjerde dag.

Minste maskestørrelse for garn i fiske etter kveite er 470 mm og 360 mm i fiske etter breiflabb. Fiskeridirektoratet får tips om at det fiskes små kveite med breiflabbgarn. Det er ulovlig og vil følges opp av fiskerikontrollen på både sjø og land.

Oppdatert: 23.04.2024