Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

Havnespy er trolig kommet for å bli

01.03.2023

Havnespy eller Japansk sjøpung er, ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM), trolig kommet for å bli i norske kystområder. Men vi kan alle bidra til å redusere spredningen av havnespy.

Pålegg om utslakting

28.02.2023

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Lokal regulering av Lofotfisket for 2023 fastsatt

20.02.2023

Fiskeridirektoratet har fastsatt den lokale reguleringen av Lofotfisket for 2023. Forskriften bygger på tidligere års regulering, og trer som før i kraft fra 1. mars. Forskriften bygger på en høring som er gjennomført med organisasjonene innenfor næringen.

Fra 1. april må du levere B-undersøkelser via fiskeridir.no

17.02.2023

Fra 1. april 2023 skal rapport om trendovervåkning av miljøtilstanden på matfiskanlegg, B-undersøkelse, sendes inn fra Min side på fiskeridir.no. Skjemaet på Altinn stenges. Vi oppfordrer deg til å ta i bruk Min side i god tid før april.

Resultater fra DNA-sporing er klare

15.02.2023

Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

Tilskudd til selfangst 2023

14.02.2023

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2023, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Tildeling av rekrutteringskvoter

10.02.2023

Fiskeridirektoratet har nå tildelt rekrutteringskvotebonus for 2023 til 6 nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn. Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning.