Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

ERS-forskriften utvides

Fra 1. juli 2023 blir virkeområdet til ERS-forskriften utvidet, til også å omfatte norske fiske- og fangstfartøy mellom 10 og 11 meter største lengde.

Dette innebærer at nevnte fartøy får krav til posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS). 

For de mindre fartøyene mellom 8 og 9,99 meter vil kravene gjelde fra 1. januar 2025. Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer når kravet skal gjøres gjeldende for fartøy under 8 meter.

Krav til posisjonsrapporteringsutstyr og elektroniske rapporteringssystemer

Fartøy omfattet av ERS-forskriften skal benytte seg av posisjonsrapporteringsutstyr og elektroniske rapporteringssystemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Samtlige fartøy over 10 meter skal fra nå av ha installert posisjonsrapporteringsutstyr som er godkjent av direktoratet så snart båten er i bevegelse.

Kravet om å ha installert godkjent system for elektronisk rapportering av fangst og aktivitet gjelder så snart fartøyet skal benyttes til fiske.

Nødvendige avklaringer om utstyr, abonnement og andre administrative forhold må gjøres med valgt tjenesteleverandør.

Fiskeflåten under 15 meter får redusert investeringskostnaden til nytt utsyr gjennom et tilskudd på 7 000 kroner per fartøy. Tilskuddsordningen vil administreres av Garantikassen for fiskere. 

Les mer om Garantikassen for fiskere

Trinnvis håndhevelse

Fiskeridirektoratet ønsker å legge til rette for god og effektiv implementering av de nye kravene og legger derfor opp til en trinnvis håndhevelse for nye fartøygrupper omfattet av ERS-forskriften.

I en slik trinnvis håndhevelse vil det være et tydelig skille mellom det å anskaffe og ta i bruk de nye systemene, og selve rapporteringen. For de som har skaffet seg godkjent utstyr og systemer, og tatt disse i bruk, vil det innledningsvis legges stor vekt på veiledning frem til utvidelsen av forskriftens virkeområde er evaluert høsten 2024.

Ved håndhevelse vil Fiskeridirektoratet kunne ta hensyn til forsinket leveranse og/eller installering av nytt utstyr forutsatt at bestillingen, og forsinkelsen, kan bekreftes av godkjent leverandør.

Se også: Rapportering på havet

Oppdatert: 15.06.2023