Fangst av kongekrabbe i sommer

Kvantum kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen 2023 er fastsatt til 15 tonn hannkrabber innenfor kvoteregulert område.

Det betyr at ungdom påmeldt til fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen, kan fiske og lande inntil 37kg kongekrabbe i år. 

Etter at påmeldingsfristen for fiske av kongekrabbe var utløpt den 1. juni 2023, hadde 407 ungdommer meldt seg på.


Les mer om ungdomsfiskeordningen 2023

 

Oppdatert: 16.06.2023