Hold dere unna «Hvaldimir»!

Fiskeridirektoratet har i dag mottatt meldinger som gir grunn til stor uro om velferden til hvithvalen kjent som «Hvaldimir». Det er meldinger om bading med hvalen og svært mye båttrafikk rundt den. Fiskeridirektoratet ber folk holde seg unna og la hvalen være i fred.

 

Den skal nå befinne seg i eller i nærheten av Ødegårdskilen i Hvaler og Fiskeridirektoratet har sendt partruljebåten «Frey» til området for å observere og eventuelt lokke hvalen til roligere områder. Den aktuelle hvithvalen er tam og vil søke til folk. Da er det folk som må ta ansvaret for at det ikke skjer ulykker.

- Vi får nå meldinger om folk som bader med hvalen og det er i tillegg mye båttrafikk i området. Dette medfører stor risiko for både folk som bader med hvalen, men også for hvalen med all båttrafikken i området. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste folk til å holde avstand, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Dårlig dyrevelferd

Bakke-Jensen minner om at dette gjelder alle som oppholder seg i nærheten av hvithvalen. Det er ikke forenlig med dyrevelferd å oppføre seg slik folk nå gjør. I paragraf 3 i forskrift om utøvelsen av hvalsafari står det eksplisitt at det er forbudt å drive hvalsafari som bidrar til å forstyrre hvaler i deres naturlige habitat.

- I dette tilfellet kan vi definere folks adferd som å drive hvalsafari og hvalens naturlige habitat er sjøen – uansett hvor den måtte befinne seg, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 20.06.2023