Kvotetillegg på torsk

Mandag 26. juni 2023 starter ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62°N. Det avsatt totalt 11 040 tonn torsk til ferskfiskordningen. Dette fordeles med 9 840 tonn til fartøy i lukket gruppe og 1 200 tonn til fartøy i åpen gruppe.

Ordningen innebærer at kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³, og som fisker med konvensjonelle redskaper, får et kvotetillegg på torsk dersom all fangst landes fersk. Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke.

Les mer om kravene i ferskfiskordningen

Oppdatert: 15.06.2023