Skal du ut og fiske?

Det er for lite kunnskap om regelverket hos mange hobbyfiskere, og tap av redskap er et stort problem i fritidsfiske. Fiskeridirektoratet har derfor laget et nettkurs, som du kjapt og enkelt kan ta før du skal ut og fiske.

Ta nettkurset "Skitt fiske" på 7-15 minutter

Vi opplever at mange fritidsfiskere har manglende kunnskap om regelverket i fritidsfiske. I 2022 ble det funnet avvik i 67% av alle Fiskeridirektoratets redskapskontroller innen fritidsfiske.

De fleste avvikene gjelder anmeldelser av teiner som har feil eller mangler, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Men du kan unngå å bli tatt for ulovlig redskapsbruk, bli en mer ansvarlig fisker, og samtidig være med i kampen mot spøkelsesfiske og marin forsøpling. Det gjør du for eksempel ved å ta nettkurset «Skitt fiske».

Et nettkurs for faststående redskap

På 7-15 minutter kan du ta kurset, og lære om regelverket for å fiske med ruser, garn, line og teinefiske etter krabbe, hummer og sjøkreps.

I tillegg kan du lære om hva du som fritidsfisker kan gjøre for å unngå marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Årlig mistes det tusenvis av fiskeredskaper i fritidsfiske langs norskekysten, som igjen fører til spøkelsesfiske og marin forsøpling.

En betydelig andel av redskapstapene kunne vært unngått med større bevissthet og mer kunnskap knyttet til ansvarlig bruk av fiskeredskap, sier Jon- Erik Henriksen, divisjonsdirektør for forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.
 


Oppdatert: 13.06.2023