Nyheter

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor

13.08.2021

– Det skal bli kjekt å møtast på messe i Trondheim igjen. Fiskeridirektoratet stiller som vanleg med stand bemanna med fagfolk på årets Aqua Nor, seier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Så langt tatt ut 6000 pukkellaks i 30 vassdrag

06.08.2021

Gjennom avtaler med profesjonelle aktører har Fiskeridirektoratet bidratt til uttak av om lag 6000 pukkelaks i nærmere 30 vassdrag utover de vassdragene som inngår i Miljødirektoratets tiltak i Øst-Finnmark.

Hastetiltak mot pukkellaks

05.07.2021

Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag.

Ny rapport viser lavere innslag av rømt laks i elvene

28.06.2021

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at innslag av rømt laks i vassdragene har hatt en generelt positiv utvikling, og ser nå ut for å stabilisere seg på et lavere nivå. Det er likevel ikke et entydig bilde, og det er fremdeles elver med for høye innslag av rømt laks.