15000 rømt regnbogeaure etter hendinga i Austevoll

Lerøy Vest Sjø AS har talt opp fisken etter rømmingshendinga som vart meldt inn 31. august ved lokalitet Naveide i Austevoll.

Selskapet meldte onsdag kveld til Fiskeridirektoratet at det rømte om lag 15 000 regnbogeaure frå lokaliteten.

Meir om hendinga kan du lese i nyheitsmeldinga frå tysdag 12. september

Pressevakt – for journalister

Pressetelefon: 905 80 471
E-post for journalister:   .

Sjå betjeningstid og pressekontakter

Oppdatert: 14.09.2023