Havbruk til havs – områder i nord til uttale

Fiskeridirektoratet inviterer havbruksnæringen til å gi innspill til vurdering av områder for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark (frist 10. november).

Regjeringen har tidligere besluttet (regjeringen.no) å konsekvensvurdere tre områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til utredningsprogram for disse områdene.

Forslaget til utredningsprogram ligger nå i Nærings- og fiskeridepartementet til vurdering. 

Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å vurdere om det også er grunnlag for å anbefale et område for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark for konsekvensvurdering.

Direktoratet har nå vurdert dette, og ber om innspill til to nærmere avgrensede områder (Tromsøflaket vest og øst)

Se områdene i vår kartløsning.

Frist for uttalelse er 10. november 2023.

Innspill sendes til postmottak@fiskeridir.no

Les mer om havbruk til havs

 

Oppdatert: 20.10.2023